​​​​​​هیات مدیره.jpg

Document
حذف فیلتر
اعمال
حذف فیلتر
اعمال
Document
حذف فیلتر
اعمال
حذف فیلتر
اعمال

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت سیراف انرژی

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو عضو عضو
محمدطاهر آهنگری اسبوئی داود باقری محسن تمجید جمشیدی سبزکار حبیب اله سلیمانی محمدطاهر آهنگری اسبوئی
صنایع پتروشیمی دنا نماینده تجارت بین المللی سکو نماینده شرکت انرژی سپهر قطب پتروشیمی سپهر لاوان صنایع پتروشیمی سبلان

​​