​​​​سهامداران.jpg

اسامی و درصد سهام سهامداران شرکت سرمایه گزاری سیراف انرژی

ردیف نام سهام دار سرمایه درصد
۱ انرژی سپهر ۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰ ۹۹.۹۹
۲ صنایع پتروشیمی دنا ۳,۰۰۰ -
۳ صنایع پتروشیمی سبلان ۳,۰۰۰ -
۴ تجارت بین الملل سکو ۳,۰۰۰ -
۵ قطب پتروشیمی سپهر لاوان ۳,۰۰۰ -

​​


​​