​​سیراف.jpg

معرفی پروژه شرکت سرمایه گزاری سیراف انرژی

  • مکان: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بندر دیر، بوشهر
  • وضعیت: مهندسی تفصیلی و خرید
  • صاحبان لیسانس: تاپسوی دانمارک
  • نظام اجرایی پروژه: E+P+C
  • مهندسی اصولی: تاپسوی دانمارک-ناموران پژوهش و توسعه
  • پیمانکار مهندسی تفصیلی: شرکت ناموران- پترو فن آوران فاتح- پندار- پادرای طرح
  • پیمانکار نصب و ساختمان: شرکت پایبست – پترو فن آوران فاتح - پندار
  • میزان سرمایه گذاری: 631 میلیون دلار
  • IRR:
  • میزان پیشرفت واقعی:
خوراک میزان (میلیون نرمال متر مکعب در سال) محل تامین
گاز طبیعی ۱۵۵۷ خط لوله گاز سراسری
اکسیژن ۵۲۱ یوتیلیتی مجتمع (واحد ASU)
محصول میزان (هزار تن در سال)
متانول​​ ۱۶۵۰
​​