​​

جدول پیشرفت طرح

جدول پیشرفت کل طرح
شرح پیشرفت فیزیکی %
پروژه متانول سیراف (ظرفیت 5000تن) ۲۸/۳۲
مطالعات و فعالیت های مقدماتی ۹۹/۵۷
لیسانس،مهندسی اصولی و مهندسی تفصیلی ۷۶/۲۹
تدارکات و تامین کالا ۲۵/۵۹
سیویل و ساختمان ۳۸/۵۳
نصب و پیش راه اندازی ۴/۲۳
راه اندازی ۰.۲۲
آموزش و تجهیز نیروی انسانی ۰
خدمات عمومی و رفاهی ۴۶/۲۳
فعالیت های پیش بینی نشده ۰

​​